Sztuka w wydaniu ludowym

Przez szereg stuleci sztuka wyższa uprawiana była wyłącznie przez klasy panujące. Całe masy robotników, chłopów nie miały do niej dostępu. Nie znaczy to jednak tego, że nie posiadały swojej wrażliwości. W genom ludzki wpisane jest zapotrzebowanie na piękno, a nic tak nie porusza jak sztuka w postaci muzyki czy malarstwa. Istnieje więc pojęcie sztuki ludowej, zwanej tez folklorem. Chociaż folklor jest znacznie szerszym pojęciem obejmującym takie terminy jak rękodzieła sztuki ludowej, jak muzykę, literaturę, baśni, obrzędy czy wzornictwo. Folklor pozostaje więc poza głównym nurtem sztuki. Trzeba też dodać, że folklor folklorowi nie równy. Nie można mówić o jednym głównym folklorze polskim. Folklor wytwarza się w obrębie jednej społeczności zamieszkałej jedno terytorium. W Polsce lepiej mówić o folklorze regionalnym niż ogólnopolskim, gdyż takiego nie ma. Folklory podhalański, łowicki, kaszubski, krakowski posiadają inne tradycje, inne pieśni czy inne stroje. Nie można więc wrzucić ich do jednego kubła z napisem polski folklor.

Comments are closed.